ePay sučelje

ePay sučelje omogućuje:

  • Izravno plaćanje kreditnim karticama - koristi se za online transakcije u realnom vremenu, upravljanje i izvještavanje
  • Vizualna i konceptualna integracija sa bilo kojim webshop-om
  • Uređivanje poveznice za plaćanje, koja vodi korisnika na formu već ispunjenu sa svim potrebnim podacima
  • Prilagodba dizajna prema "look-and-feel" webshop-a, čime se korisnika ne zbunjuje tokom procesa plaćanja

Sustav
za upravljanje destinacijom

DMS je rješenje nastalo spojem raznih podsustava iz našeg portfelja

Saznajte više

FiskalPhone
mobilni POS

FiskalPhone je aplikacija za mobilne uređaje na Android operativnom sistemu. Tražimo međunarodne distributere

Saznajte više

Naše
usluge

Ukoliko trebate pomoć, naši eksperti su tu za vas. Odaberite željenu uslugu

Saznajte više