Upravljanje destinacijom

Tvrtkama ili organizacijama za upravljanje destinacijom (DMO i DMC) nudimo stručno savjetovanje iz sljedećih područja:

DMO

Spoznali ste turistički potencijal vaše destinacije, ali niste sigurni kako povećati njezinu konkurentnost.

Razvili ste strategiju razvoja turizma i marketinški plan, ali imate poteškoća sa provedbom istih.

DMC

Prepoznali ste potrebu za uspostavom organizacijske strukture i menadžmenta za implementaciju strategija razvoja destinacije, ali niste posve sigurni kako to provesti.

Imate organizaciju nalik na DMC, ali želite poboljšati SOP, koordinaciju, ojačati PM mehanizme te bolje nadzirati i pratiti njezine projektne aktivnosti.

Umrežavanje

Vaša destinacija ima solidan broj pružatelja usluga, ali ne možete osigurati njihovo aktivno sudjelovanje u marketinškim inicijativama, stvaranju ponude i podizanju kvalitete usluge.

Želite uskladiti resurse i aktivnosti u destinaciji, ali se susrećete sa izazovima kod formiranja tima i fokusiranja na zajedničke ciljeve.

Marketing

Vaša se destinacija temelji na klasičnoj ponudi, a vi biste rado stvorili nove proizvode, usluge i iskustva.

Vaša destinacija može pružati razna iskustva, ali niste sigurni kako ciljati na različita tržišta, niše i segmente te ih uspješno prodati.

T&D

U svom DMC-u imate motivirane voditelje projekata, ali bilo bi poželjno da steknu nova znanja i vještine.

Smatrate da bi pružatelji usluga u vašoj destinaciji trebali biti educirani na području marketinga i prodaje.

Sustav
za upravljanje destinacijom

DMS je rješenje nastalo spojem raznih podsustava iz našeg portfelja

Saznajte više

FiskalPhone
mobilni POS

FiskalPhone je aplikacija za mobilne uređaje na Android operativnom sistemu. Tražimo međunarodne distributere

Saznajte više

Naše
usluge

Ukoliko trebate pomoć, naši eksperti su tu za vas. Odaberite željenu uslugu

Saznajte više