ESIF financijski Instrumenti

Infosit d.o.o. sudjeluje u provedbi financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija”.

Internacionalizacija poslovanja

 • naziv projekta: Internacionalizacija poslovanja poduzeća Infosit d.o.o.
 • kratki opis projekta: Poduzeće Infosit je inoviralo dva proizvoda: DMS (Destination Management System) i C4C (Check4Camps). Ovi proizvodi su u Hrvatskoj prepoznati kao visoko konkurentni, a značajan je i njihov konkurentni potencijal na tržištu Europe. Ovim projektom rješava se osnovni problem koji se očituje u prezentaciji i plasmanu DMS i C4C proizvoda te komplementarnih usluga na europskom tržištu putem sajmova i B2B susreta.
 • ciljevi i očekivani rezultati projekta: Cilj projekta je izaći sa proizvodima Destination Management System i Check4Camps na međunarodno tržište. Osnovne ciljne skupine su poduzeća čija je djelatnost vezana uz turističko poslovanje iz sljedećih zemalja: Španjolska, Francuska, Italija, Njemačka, Grčka, Austrija, Nizozemska, Velika Britanija, Republika Češka, Poljska, Mađarska, Portugal, Belgija, Švicarska i Turska. Rezultati projekta:
  • prezentacija i plasman DMS i C4C proizvoda te komplementarnih usluga poduzeća Infosit na europskom tržištu;
  • sudjelovanje na specijaliziranim svjetskim sajmovima i B2B susretima u Europi;
  • ostvariti povećanje ukupnog prihoda od prodaje za 20% i povećanje prihoda od izvoza za 100% , sve u odnosu na ostvarene prihode u 2017. godini.
 • ukupni iznos projekta: 571.187,50 HRK
 • iznos potpore EU: 192.989,52 HRK
 • razdoblje provedbe projekta (od - do): 01.01.2019 - 01.01.2020.
 • kontakt osoba za više informacija: Ketrin Hrvatin, tel: +385 52 452 259
 • www.strukturnifondovi.hr

„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj."

„Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost poduzeća Infosit“